velikirecnik.com
Nećak
Šta znači nećak? Nećak je pojam koji se koristi za sina rođenog brata. Kako je naš jezik bogat sa izrazima koji se koriste za rodbinske odnose, ne treba da nas čudi činjenica da se i oni najupućeniji u ovu tematiku zbune kada se spomene neki od naziva za člana rodbine, tazbine i slično. N