velikirecnik.com
Kurajber
Šta je kurajber? Kurajber je pojam koji se koristi da označi muškog pretka četrnaestog kolena. Da li ste bili u prilici da čujete za pojam kurajber? A da li znate koje je njegovo značenje? Poznato je da srpski jezik veoma bogat sa rečima koje se koriste da se opišu srodnički odnosi, te na