velikirecnik.com
Askurđel
Šta znači askurđel? Askurđel je pojam koji se koristi za muškog pretka sedmog kolena koji se tretira kao starija generacija roditelja. Srodstvo jeste pravom priznata veza između dva ili više lica između kojih postoje određena prava i obaveze. Pojmovi koji se koriste za direktna rodbinska