vastmanland.vansterpartiet.se
Halvtid i landstingsmajoriteten
Efter valet 2014 gjorde majoriteten i Region Västmanland (S, V och MP) en överenskommelse om vad vi vill genomföra under mandatperioden. Det finns en del kvar att göra, men vi har åstadkommit mycke…