vastmanland.vansterpartiet.se
DAGS ATT STÄLLA OM!
Minns ni gudrun… Det gör skogsägarna i Småland. Och alla som blev utan el i veckor. På senare år har klimatförändringarna orsakat naturkatastrofer och oväder över hela jorden. Redan om 35 år …