vastgoedberichten.nl
Samenstelling raad van commissarissen BAM
De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv is voornemens de heer R. Provoost voor te dragen om op 6 november 2019 door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders als comm…