varmlandmotkarnkraft.se
Torgdag Kristinehamn
Värmland mot Kärnkraft fanns på Södra Torget i Kristinehamn.