varmlandmotkarnkraft.se
Studiecirkel – förnybar energi
Kursledare: Wolfgang Ranke, fysiker, Bernhard Kuehn, student i energi- och miljöteknik. Arrangör: Föreningen Värmland mot Kärnkraft Plats: Studiefrämjandet, Gjuteriet, rum: Obrända biblioteket. Ver…