varmlandmotkarnkraft.se
Nyhetsbrev 2019-11-11
KVÄLLSFIKATRÄFF MED VmK ONSDAG DEN 20 NOVEMBER KL 19:00 Värmland mot Kärnkraftkontakt@varmlandmotkarnkraft.sewww.varmlandmotkarnkraft.sewww.facebook.com/groups/fkrkd/Bankgiro: 136-8695 2019-11-11 H…