varmlandmotkarnkraft.se
Nyhetsbrev 2017-01-16
SSM kritiserar säkerhetskulturen hos Svensk Kärnbränslehantering Välkommen till ett nytt år med Värmland mot Kärnkraft! Lördag den 11 mars kommer vi att uppmärksamma kärnkraftsolyckan i Fukushima s…