varmlandmotkarnkraft.se
Nyhetsbrev – 2016-07-20
Här är vi igen! Styrelsen för VmK har legat lågt ett tag, mest pga personliga händelser, flyttning etc. Kärnkraften är på tillbakagång och den förnybara energin på stark frammarsch världen över. Me…