varmlandmotkarnkraft.se
Nyhetsbrev 2 juli 2013
Hej du som är medlem eller på annat sätt bidragit till opinionsbildningen mot kärnkraft! På lördag den 3 augusti står vi på Stora Torget i Karlstad, se nedan. Eftersom flera av dem som brukar delta…