varmlandmotkarnkraft.se
Länkar
www.mkg.se Miljörorganisationernas kärnavfallsgranskning är en ideell förening och finansierar sitt arbete med medel ur kärnavfallsfonden. www.naturskyddsforeningen.se Naturskyddsföreningen ar MKG:…