varmlandmotkarnkraft.se
Årsmöte 2013
Föreningens andra verksamhetsår har gått till ända och vi kan blicka tillbaka på bland annat ett antal större och mindre aktiviteter som utställning och föredrag (om kärnkraftens baksidor och möjli…