varmlandmotkarnkraft.se
Nyhetsbrev 2018-02-06
EN SEGER FÖR MILJÖRÖRELSEN Den 23 januari kom utslaget i Mark- och miljödomstolen att avslå SKBs (AB Svensk Kärnbränslehantering) ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Miljör…