vanmau.edu.vn
Tả một vườn rau hoặc luống rau
Đề bài: Tả một vườn rau hoặc luống rau Chẳng biết từ bao giờ, bãi đất bồi dọc bờ sông ngang qua trước nhà em luôn được