vanmau.edu.vn
Tả hình dáng, tính tình, tác phong của một anh bộ đội mà em quen biết
Đề bài: Em có người anh hoặc người quen biết cùng xóm (hay cùng khu phố) đi bộ đội mới về thãm nhà. Em h