vanmau.edu.vn
Tả chú gà trống mà em thích nhất
Đề bài: Gia đình em hoặc gia đình bạn em có nuôi gà, hãy tả một con gà trống mà em thí