vanmau.edu.vn
Tả cảnh tấp nập ở đường phố lúc tan tầm hoặc lúc đi làm
Đề bài: Em hãy tả cảnh tấp nập ở đường phố lúc tan tầm hoặc lúc đi làm. Bài làm 1 Chiều nào cũng vậ