vanmau.edu.vn
Suy nghĩ về tuổi hai mươi
Đề bài: Có hiện tượng một số thanh thiếu niên “sống hoài sống phí” nên đánh mất tuổi thanh xuân của mình. Anh (chị) nghĩ gì về tuổi hai mươi? Thời gian khô