vanmau.edu.vn
Nghị luận xã hội về lòng tự trọng
Đề bài: Trong tác phẩm Một người Hà Nội (Nguyễn Khải), nhân vật bà Hiền từng bày tỏ quan niệm dạy dỗ con cá