vanmau.edu.vn
Cảm nghĩ về một tình huống đáng cười mà mình gặp trong cuộc sống
Đề bài: Anh (chị) hãy kể và phát biểu những cảm nghĩ về một tình huống đáng cười mà mình gặp trong