vanmau.edu.vn
Bài văn điểm 10 độc đáo về nghịch cảnh trần gian
“Cô sẽ ghi vào nhật ký đời đi dạy của mình về bài viết này với thật nhiều cảm xúc. Cô cảm ơn em”.Đó là lời chia sẻ rất tình cảm của cô giáo dạy văn Nguyễn