valvrareteam.com
Monster no Goshujin-sama
Mọi người trong trường bất thình lình bị dịch chuyển tới một thế giới khác.Trong lúc bị tấn công bởi quái thú họ phát hiện ra vào học sinh có năng l - 15/09/2016