valvrareteam.com
Kuroki Eiyuu no Ichigeki Musou (One Turn Kill!)
I/Giới Thiệu: ♦ Tên Tác Phẩm: Kuroki Eiyuu no Ichigeki Musou (One Turn Kill!) Những Tên khác: Tên Tiếng Nhật: 黒き英雄の一撃無双(ワンターンキル!) Tên Tiếng Anh: One Turn - 06/11/2015