valvrareteam.com
ValvrareTeam - Nhóm dịch Light Novel.
Giới thiệu Valvrare Translating Team Được thành lập vào tháng 10/2014. Valvrave Team là nơi quy tụ những bạn trẻ với niềm đam mê mãnh liệt về văn hoá nhật - 05/08/2015