valdresprat.no
Om kunst og kultur
Vi mennesker har behov for å putte ting i båser. Kultur er noe de fleste av oss har et forhold til. Kultur er alt som er skapt av mennesker. Det er alt vi er, og alt vi omgir oss med. Kultur er oft…