valdresprat.no
Handlingsplan mot selvmord
Det er heldigvis en stund siden selvmord var noe man ikke snakket om. Men det er fortsatt noe det er veldig vanskelig å snakke om. Derfor er det så viktig at vi tør. Våre ansatte ved de videregåend…