valdresprat.no
Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene
Fylkesordfører Veg engasjerer. I sommer har det vært mange saker om fylkesveg i lokalavisene. Fellesnevneren er nedslitte veger, med hull, humper og dekke som går i oppløsning. Et foreløpig høydepu…