vaisnava.org
Нашата мисия - vaisnava.org
Според Ведите ваишнава се нарича онази личност, която е изпълнена с мир. Готова да отдава почит на другите без очакване, тя е нежна и чиста, милостива и толерантна, чистосърдечна и състрадателна, регулирана в храненето и обноските си. Такъв човек е победил глада, жаждата, оплакването, завистта и похотта. Той е приел Бога за единствено възможно убежище. ...Повече →