vaccin.me
Pressmeddelande: Vaccin.me vill nå 115 miljoner fransktalande afrikaner
Vaccin.me vill nå ut till större grupper som misstänks sakna kunskap om vaccinernas risker och ineffektivitet. Vi vill därför nå så många som möjligt inom det fransktalande Afrika för att öka kunsk…