vaccin.me
Anmäl biverkningar och skada av vaccination
Vi vill ha in minst 1000 anmälningar på vaccinationsskador innan vi vidtar rättsliga åtgärder. Vi behöver din hjälp. Fyll i formuläret om du anser att du eller ditt barn drabbats av vaccinationsska…