vaccin.me
Att gräva sin egen grav: systemmedias sätt att hantera vaccinfrågan
Redan i början av år 2018 skrev jag nedanstående artikel, som publicerades i tidningen 2000-Talets Vetenskap nr 1/2018. Med anledning av den skrattretande hysteri som nu råder på grund av ett mässl…