vaccin.me
Intressekonflikter påverkar bedömningen av HPV-vaccinets säkerhet
I British Medical Journal den 3 oktober väcktes frågan huruvida alla intressekonflikter hade rapporterats in, beträffande översynen av humant papillomvirus (HPV). Tvivlen gäller Marc Arbyn från det…