vaccin.me
Lars Bern om ny studie: Influensavaccin ger ökad influensarisk
En studie från Ohio State University Wexner Medical Center har funnit att influensavaccin försvagar människors immunförsvar åren efter vaccination och ökar därmed risken för att insjukna i influens…