vaccin.me
Österbottens Tidning och Vasabladet refuserade Karlströms faktabaserade artikel om vattkoppsvaccin
De finlandssvenskarna dagstidningarna Österbottens Tidning (ÖT) och Vasabladet (Vbl) har, under hela min tid som vaccinationskritiker, alltid tagit in mina debattartiklar. De har blivit väldigt mån…