vaccin.me
Ingrid Helander (LmV) vilseleder om påstådda risker med mässling
ANALYS & DEBATT. När befarade och enorma intäktsförluster för industrin ligger i linje med det politiskt korrekta narrativet om vacciner som mirakelmedel upphör förmågan till kritisk granskning…