vaccin.me
NewsVoice: Namninsamling pågår 2012-2016 för att stoppa tvångsvaccinering i Sverige
Ny lag från 1 januari 2013 la grunden för införandet av tvångsvaccinationer i Sverige Sverige tar steg mot att införa tvångsvaccinering, men svenska folket har inte tillfrågats. Inte heller finns v…