vaccin.me
(M)-motion om tvångsvaccinering väcker ont blod i sociala medier
DEBATT. Det allmänna vaccinationsprogrammet bör bli obligatoriskt, ansåg nyligen riksdagsledamot Sofia Arkelsten (M). Det har väckt ont blod hos personer insatta i vaccinernas baksida. De förstår ä…