vaccin.me
Den världskända vaccinexperten dr Suzanne Humphries föreläser i Oslo 22 och 28 oktober 2015
Den amerikanska läkaren Suzanne Humphries, specialist i inremedicin och njursjukdomar, kommer för första gången till Norge för att hålla föredrag om vacciner. Humphries är internationellt erkänd so…