vaccin.me
Boksläpp och vaccinföreläsning med Linda Karlström i Falköping 21 mars
Hej alla vänner! Jag har goda nyheter. Under vintern har Anarchos förlag, med lite hjälp av mig, arbetat med att uppdatera boken ”Vaccinationer: risker och skador” för att trycka en ny …