vaccin.me
Sexvalent barnvaccin kommer sannolikt till Sverige – Men är de säkra och kan vi lita på Sanofi?
DEBATT. Jonas Sandstedt på LäkemedelsVärlden skriver att det sexvalenta barnvaccinet Hexyon frånSanofi bör passa in i svenskt vaccinationsschema, men är vaccinet säkert med tanke på att pentavalent…