vaccin.me
Den medicinska polisstaten är här – Mike Adams rapporterar från USA
Den medicinska polisstaten är här och det sker genom nära samarbeten mellan läkemedelsindustrin och regeringen. De mänskliga rättigheterna som slagit fast att var och en har rätt att välja vårdform…