vaccin.me
Läkemedelsboken 2014 bekräftar: Det saknas hållbara bevis för att vaccin fungerar
I Läkemedelsboken 2014, som ges ut gratis av Läkemedelsverket till svensk sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt, bekräftas till stor del vad vaccinkritiker alltid har sagt om vacciner, att det sa…