vaccin.me
WHO marknadsförde stelkrampsvaccin spetsat med abortmedel
I början av 1990-talet ledde och övervakade WHO, världshälsoorganisationen, massiva vaccinationskampanjer mot stelkramp i Nicaragua, Mexico och Filippinerna, enligt en rapport från Global Vaccine I…