vaccin.me
Vaccination orsakar hjärninflammation, artrit och död – ändå är biverkningarna kraftigt underrapporterade
Biverkningar från vaccin finns och detta är ett känt faktum. Detta avfärdas dock ofta med ”ja, men det är inte så vanligt”. Huruvida biverkningen är vanligt förekommande eller sällsynt…