vaccin.me
Öppet brev till UNICEF: Har era vaccinationskampanjer minskat det totala antalet förlamningar?
Hej UNICEF! Jag har via er facebooksida försökt få svar på en del frågor som jag tycker är mycket viktiga för att människor ska kunna avgöra om de fortfarande anser det vara värdefullt att skänka p…