vaccin.me
Mpr-vaccinet kan starta en autoimmun reaktion – Wakefields fynd om sambandet mellan tarmskador och autism bekräftat
År 1998 publicerade dr Andrew Wakefield och hans kollegor en studie som undersökte 12 barn med neurologisk fördröjning. Studien, ofta refererad till som Lancet 12, orsakade stor uppståndelse efters…