vaccin.me
Skåneföräldrar efterlyses för intervju om (icke-)vaccination och bvc
Hej! Vi är två distriktssköterskestuderande – Elin och Camilla – som önskar komma i kontakt med föräldrar som kan tänka sig att berätta om sina tankar och erfarenheter kring valet att v…