vaccin.me
Ledande vaccinforskare blåser i visselpipan angående Gardasil
Diane Harper gick i bräschen i utvecklingen av vaccin som motverkar papillomavirus. Gardasil och Cervarix är de två främsta vaccinerna inom området. När hon i oktober 2009 skulle tala på en interna…